17.ekipno prvensvo CS. NIS. 15.03.2022.

  finalni plasman  

procesiran 15.03.2022. u 13:32
nivo pristupa:  Bridž Savez Centralne Srbije
jačina: 11,07                 timova: 3

1.NAMYATS1084 Mihajlo Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 7,55
1053 Slobodan Filipović, nM, 17, NBK, mp na turniru: 7,55
1032 Miroljub Nejković, ZV, 20, NBK, mp na turniru: 7,01
1095 Aleksandar Stanković, BV, 18, NBK, mp na turniru: 7,01
1376 Jelena Kostić, kM, 11, NBK, mp na turniru: 7,01
1030 Zoran Milosavljević, SV, 19, NBK, mp na turniru: 7,01
+75 imp  80,29 vp  medal1 sp 
Mihajlo Filipović: 12,45 mp;   Slobodan Filipović: 12,45 mp;   Miroljub Nejković: 12 mp
Aleksandar Stanković: 12 mp;   Jelena Kostić: 12 mp;   Zoran Milosavljević: 12 mp
2.5RUS1078 Ivica Kikić, nM, 17, Srce, mp na turniru: 6,14
1204 Mihajlo Milovanović, kM, 14, Srce, mp na turniru: 6,14
1065 Slaviša Marković, nM, 16, Srce, mp na turniru: 6,14
1350 Nenad Stanković, mk, 11, Srce, mp na turniru: 6,14
1377 Katarina Petrović, rM, 13, Srce, mp na turniru: 6,14
+25 imp  67,90 vp  
3.SINAJTim nije osvojio mp na turniru. Članovi tima:
1196 Zoran Burić,   1271 Dejan Petković,
1570 Nebojša Terzić,   1417 Milan Aranđelović
-100 imp  31,81 vp  

BSS