12.TRAJAL CS - 7. kolo

procesiran 13.12.2015. u 13:22
nivo pristupa: Bridž Savez Centralne Srbije
jačina: 12,62        stolova: 6

1 Maksimović-Maksimovićodigrano 12 bordova
1213 Radmila Maksimović: 2,88 mp
1320 Ljubisav Maksimović: 2,88 mp
Filipović-Filipovićsastav para:
1084 Mihajlo Filipović, 1053 Slobodan Filipović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   15,99 : 4,01 vp
+22 imp
 
-22 imp
 
pobednički par po: 2,88 mp
2 Marković-Stojkovićodigrano 12 bordova
1065 Slaviša Marković: 1,22 mp
1176 Dragan Stojković: 1,22 mp
Živković-Ćuksastav para:
1199 Rajko Živković, 1190 Jovan Ćuk
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   13,71 : 6,29 vp
+12 imp
 
-12 imp
 
pobednički par po: 1,22 mp
3 Petrović-Aleksićsastav para:
1192 Slavoljub Petrović, 1158 Miodrag Aleksić
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Ušćumlić-Stankovićodigrano 12 bordova
1046 Milan Ušćumlić: 2,20 mp
1095 Aleksandar Stanković: 2,20 mp
   3,63 : 16,37 vp
-24 imp
 
+24 imp
 
pobednički par po: 2,20 mp
4 Milovanović-Petkovićsastav para:
1204 Mihajlo Milovanović, 1271 Dejan Petković
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Miletić-Miletićodigrano 12 bordova
2499 Nada Miletić: 2,20 mp
1242 Milan Miletić: 2,20 mp 0 mp
   3,63 : 16,37 vp
-24 imp
 
+24 imp
 
pobednički par po: 2,20 mp
5 Mladenović-Seizovićsastav para:
1067 Marko Mladenović, 1002 Marko Seizović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
Kikić-Pejčićodigrano 12 bordova
1078 Ivica Kikić: 0,86 mp
1102 Dragan Pejčić: 0,86 mp
   6,82 : 13,18 vp
-10 imp
 
+10 imp
 
pobednički par po: 0,86 mp
6 Mirić-Petrovićodigrano 12 bordova
1060 Dragan Mirić: 2,44 mp 0 mp
2466 Milan Petrović: 2,44 mp
Nešić-Marinovićsastav para:
1175 Vladimir Nešić, 2381 Boško Marinović
Istorija pamti pobednike. Gubitnici se zaboravljaju.
   17,08 : 2,92 vp
+28 imp
 
-28 imp
 
pobednički par po: 2,44 mp


BSS