dokumenti BSS
home  početna

..
Propozicije
Pravilnici
1.UO odluke 2022
Zapisnici
Privremi UO BSS
Odluke UO 2021
Obrazci
karte konvencija
Izvestaji revizora
Disciplinska komisija
Skupstine BSS-a
SATNICA KUPAsreda,  07.12.2022.  11:13
BSS KALENDAR 2022-23petak,  02.12.2022.  17:28
PREDLOG STATUTA BSS-а 2019utorak,  06.09.2022.  17:30
Poziv za Izbornu Skupštinu BSS maj 2021utorak,  06.09.2022.  17:30
Odluka statutarne komisijeutorak,  06.09.2022.  17:30
3rd EBL Bridge Coach Seminarutorak,  06.09.2022.  17:30
BSS kalendar 2021-22utorak,  06.09.2022.  17:30
Obavestenje VD predsednika o skupštini BSSutorak,  06.09.2022.  17:30
Bridž Rešenje 2utorak,  06.09.2022.  17:30
BSS- kalendar takmičenja za 2015-2016utorak,  06.09.2022.  17:30
Bridž Rešenjeutorak,  06.09.2022.  17:30
Bridž savez Srbije odluka o vd gen.sekretarutorak,  06.09.2022.  17:30
Evropske kvalifikacije online 2021utorak,  06.09.2022.  17:30
Nadležnim nacionalnim sportskim savezima-imunizacijautorak,  06.09.2022.  17:30
poziv na Izbornu skupstinu jun 2021utorak,  06.09.2022.  17:30
Poziv za Izbornu skustinu BSS jul 2021utorak,  06.09.2022.  17:30
Statistika u nacionalnom sportu RS - Bridž Savez Srbijeutorak,  06.09.2022.  17:30
Zahtev Statutarnoj komisiji BSS-a - 2utorak,  06.09.2022.  17:30
Zahtev Statutarnoj komisiji BSS-a - 1utorak,  06.09.2022.  17:30
Poziv za Skupstinu 2018utorak,  06.09.2022.  17:30
Završni račun 2014.utorak,  06.09.2022.  17:30
imenovanjeutorak,  06.09.2022.  17:30
licence BSSutorak,  06.09.2022.  17:30
kodeks 2007utorak,  06.09.2022.  17:30
Strategija sportautorak,  06.09.2022.  17:30
Revidirani kalendar BSSutorak,  06.09.2022.  17:30
Pravilnik o merama za prevenciju dopinga BSSutorak,  06.09.2022.  17:30
Оставка Момчило Игњатовићutorak,  06.09.2022.  17:30
pristupnica BSSutorak,  06.09.2022.  17:30
STATUT БСС-а 2017utorak,  06.09.2022.  17:30
Skupstina BSSutorak,  06.09.2022.  17:30
STATUT БСС-а 2022utorak,  06.09.2022.  17:30
izvestaj o radu UO BSS-a u 2017utorak,  06.09.2022.  17:30
Izborna skupstina jul 2021 obavestenjeutorak,  06.09.2022.  17:30
16.Miks Trajal Srbije grupeutorak,  06.09.2022.  17:30
BSS Program-antidoping-delovanjautorak,  06.09.2022.  17:30
Poslovnik skupštine BSSutorak,  06.09.2022.  17:30
Ostavka B. Katicutorak,  06.09.2022.  17:30
imenovanje nove disciplinske komisijeutorak,  06.09.2022.  17:30
Statistika odgovorno liceutorak,  06.09.2022.  17:30